Damian Kamiński - notka biograficzna

Daniel Kamiński – magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Tytuł magistra pielęgniarstwa uzyskał na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, broniąc pracę pt. ”Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów kardiologicznych”realizowanej w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Szpitala Przemienia Pańskiego w Poznaniu, gdzie opiekę pielęgniarską sprawował nad pacjentami po przeszczepie serca. Od 2014 roku związany z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych oraz Stacją Dializ. W latach 2017-2019 pełnił funkcję Zastępcy Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Intensywnej Terapii SPZOZ Grodzisk Wielkopolski.  Od 2018 roku zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Katedrze Pielęgniarstwa. Prowadzi zajęcia z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, chirurgii naczyń oraz podstaw pielęgniarstwa na kierunku pielęgniarstwo, a także ratownictwa medycznego. Promotor prac licencjackich. Główne zainteresowania to anestezjologia i intensywna terapia w stanach zagrożenia życia oraz ciągłe techniki nerkozastępcze.