Pakiet onkologiczny - procedura

 

 

KARTA DILO

W Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. pacjent otrzymać może Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego,  gdy podczas hospitalizacji zdiagnozowano nowotwór złośliwy (wynik jest potwierdzony). Karta zostanie również wydana, jeśli pacjent został przyjęty na leczenie operacyjne z powodu potwierdzonego nowotworu złośliwego.

 

KONSYLIUM

Po wydaniu karty następuje etap Konsylium, podczas którego zespół specjalistów kwalifikuje pacjenta do leczenia operacyjnego, radioterapii lub chemioterapii. W skład zespołu wchodzą:

- lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej;

- lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii;

- lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu;

 

Ponadto gwarantujemy kompleksowe leczenie systemowe poprzez współpracę z pobliskimi szpitalami w zakresie Radioterapii i Chemioterapii.

Koordynator pakietu onkologicznego