Pracownicze Plany Kapitałowe

ESALIENS - EKSPERT W ZARZĄDZANIU PLANAMI EMERYTALNYMI

 

Drodzy Współpracownicy!
Z wielką przyjemnością niniejszym informujemy o oficjalnym uruchomieniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. Wszyscy mamy coraz większą świadomość tego, jak ważne jest prywatne, systematyczne oszczędzanie na zabezpieczenie przyszłości - naszej i osób nam bliskich. Dlatego jako jedni z pierwszych w Polsce wdrażamy Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK), w którym każdy z Was może budować prywatny kapitał na dowolne cele, nie tylko emerytalne. Kapitał z PPK można wycofać w każdej chwili.
Najważniejsze warunki uczestnictwa w PPK:
1. Rachunek należący do każdego pracownika w PPK będzie dofinansowany:

  •  z dodatkowych środków pochodzących od Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
  •  a także z corocznych dopłat z budżetu państwa (z Funduszu Pracy).

W praktyce oznacza to, że do każdej wpłaty do PPK dokonanej przez siebie, oszczędzający otrzyma znaczne dofinansowanie, które powiększy jego indywidualny rachunek. Warto podkreślić, że jest to jedna z nielicznych możliwości w Polsce, gdzie każdy może skorzystać z tak istotnych dopłat.
2. Przystąpienie do planu
Pracownicy w przedziale wiekowym:

  • 18-55 lat - nic nie muszą robić, aby zacząć oszczędzać (są zapisani do planu automatycznie),
  •  55-70 lat - mają prawo do uczestnictwa w planie i mogą wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o przystąpienie do PPK.

3.Firma zarządzająca
Gromadzonymi środkami będzie zarządzać ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Esaliens TFI SA). Firma ta została wybrana wspólnie przez zarząd i przedstawicieli pracowników, po przeprowadzeniu kilkuetapowego procesu selekcji. Głównym kryterium wyboru było ponad 20-letnie doświadczenie Esaliens, dzięki czemu to TFI jest jednym z wiodących podmiotów w Polsce oferujących prywatne emerytury dla pracowników firm. Esaliens posiada udokumentowane kompetencje i wyniki w zarządzaniu środkami pracowników w renomowanych zakładach pracy.
4. Dostęp do serwisu Esaliens24 - dostęp do informacji związanych z uczestnictwem w funduszach

  • Pracownik, dla którego w pliku zgłoszeniowym zostanie przekazany adres poczty elektronicznej otrzyma automatycznie od Esaliens na ten adres wiadomość z numerem klienta, który stanowi login do serwisu Esaliens24.
  •  Pracownik, dla którego w pliku zgłoszeniowym nie zostanie przekazany adres poczty elektronicznej, ale zostanie przekazany numer telefonu komórkowego, otrzyma automatycznie od Esaliens na ten numer telefonu wiadomość SMS wraz z informacją o numerze klienta stanowiącym login do serwisu Esaliens24.

Co ważne, Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. zajmuje się pełną obsługą PPK - sprawami administracyjnymi, przelewami składek i odprowadzaniem należnego podatku. Uczestnicy PPK nic nie muszą robić, aby budować swój kapitał emerytalny. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na temat PPK i do kontaktu z Esaliens, gdzie uzyskacie wyczerpujące informacje o PPK. Numery telefoniczne i adresy e-mail są zamieszczone w materiałach informacyjnych.

Zapraszamy!
Zespół HR

JAK TO DZIAŁA? 

JAK UZUSKAĆ DOSTĘP DO MOJEGO KONTA?

DAJ SOBIE PORADĘ  SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI PRAWNEJ. 

 

Pliki do pobrania