Ogłoszenie o konkursie

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Szczegółowe warunki konkursu

3. Formularz ofertowy

4.Wzór umowy

5. Ogłoszenie o wyniku konkursu.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Szczegółowe warunki konkursu

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Ogłoszenie o odwołaniu konkursu

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie KARDIOLOGII, w zakresach:

  • kardiologia - hospitalizacja
  • kardiologia - hospitalizacja E10, E11, E12G, E15
  • kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)
  • kardiologia w ramach sieci kardiologicznej
  • świadczenia w zakresie kardiologii (ambulatorium)
  • świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe (ambulatorium)

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami

 

do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie: KARDIOLOGIA

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

 

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy - aktualizacja

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Ogłoszenie

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami

do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie: ANGIOLOGIA

 

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy - aktualizacja

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu

 

 

 

Ogłoszenie wyników

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Konkurs ofert na wykonywanie zabiegowych procedur medycznych w ramach grup JGP:

                         -  Q31 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu,

                         -  Q32 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy,

                         -  Q33 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) udzielanie świadczeń przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) udzielania świadczeń przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej;

 

b) udzielania świadczeń przez lekarzy specjalistów lub specjalizujących się

w dziedzinie neurochirurgii / neurochirurgii i neurotraumatologii;

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie "Wykonywanie zabiegowych procedur medycznych w ramach grup JGP"

OGŁOSZENIE 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie zabiegowych procedur medycznych w ramach grup JGP:

 

                         -  Q31 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu,

                         -  Q32 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy,

                         -  Q33 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach

WYNIKI KONKURSU

1. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie

wykonywania badań diagnostyki obrazowej w ramach działalności Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 

 

 

 

2. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

udzielania świadczeń przez lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej

 

 

 

 

3. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

udzielania świadczeń przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

PLIK DO POBRANIA

 

UWAGA!!!!!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu
Komunikat o przesunięciu terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania
 
 
" Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: udzielania świadczeń przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz udzielania świadczeń przez lekarzy specjalistów w dziedzinie urologia"
 

 

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Szczegółowe warunki konkursu

3. Formularz ofertowy - ortopedia

4. Formularz ofertowy - urologia

5. Wzór umowy - ortopedia

6. Wzór umowy - urologia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań: PATOMORFOLOGICZNYCH na podstawie Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2021, poz.711 t.j. )"

 

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Szczegółowe warunki konkursu

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5.Rozstrzygnięcie Konkursu

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań: PATOMORFOLOGICZNYCH na podstawie Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2021, poz.711 t.j. )

 

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy o udzielanie świadczeń

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń

udzielanych przez lekarzy specjalistów lub specjalizujących się w dziedzinie:

a) neurochirurgia;

b) anestezjologia i intensywna terapia

 

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

5. Ogłoszenie o wyniku konkursu

 

 

Konkurs ofert — Badania Rezonansu Magnetycznego

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO na podstawie Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 t.j.).

 

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o konkursie

Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do umowy

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONEJ NA TERENIE SZPITALA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 11 W PUSZCZYKOWIE

 

Ogłoszenie o konkursie - 08.07.2020 r.

Załączniki do Ogłoszenia - 08.07.2020 r.