Ogłoszenie o konkursie

Konkurs ofert - Badania Rezonansu Magnetycznego

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO na podstawie Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 t.j.).

 

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o konkursie

Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do umowy

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONEJ NA TERENIE SZPITALA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 11 W PUSZCZYKOWIE

 

Ogłoszenie o konkursie - 08.07.2020 r.

Załączniki do Ogłoszenia - 08.07.2020 r.