Ogłoszenie o konkursie

 

 

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań: PATOMORFOLOGICZNYCH na podstawie Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2021, poz.711 t.j. )"

 

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Szczegółowe warunki konkursu

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5.Rozstrzygnięcie Konkursu

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań: PATOMORFOLOGICZNYCH na podstawie Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2021, poz.711 t.j. )

 

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy o udzielanie świadczeń

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń

udzielanych przez lekarzy specjalistów lub specjalizujących się w dziedzinie:

a) neurochirurgia;

b) anestezjologia i intensywna terapia

 

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

5. Ogłoszenie o wyniku konkursu

 

 

Konkurs ofert — Badania Rezonansu Magnetycznego

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO na podstawie Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 t.j.).

 

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o konkursie

Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do umowy

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONEJ NA TERENIE SZPITALA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 11 W PUSZCZYKOWIE

 

Ogłoszenie o konkursie - 08.07.2020 r.

Załączniki do Ogłoszenia - 08.07.2020 r.