Kierownictwo

Dyrektor ds. Medycznych
Dr n. med. Krystyna Fonferek
Dyrektor ds. medycznych
 
 
Maria Karczewska
z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Notka biograficzna
 
 
Piotr Bogacz
Dyrektor d/s administracyjno-technicznych
 
 
 
 
 
 
Marcin Frąckowiak
Naczelny Pielęgniarz
 
 
 
 
 
 
Joanna Rosa
Główna księgowa
Notka biograficzna