Działalność naukowa i dydaktyczna

Ranga i jakość świadczonych usług medycznych jest dla nas wprost proporcjonalna do ścisłej współpracy z poznańskim środowiskiem uniwersyteckim, na którą od lat stawiamy. Celem tej współpracy jest nie tylko stworzenie możliwości zdobycia wiedzy praktycznej, stanowiącej uzupełnienie teoretycznej wiedzy akademickiej. Zależy nam by pozyskiwać nowe kadry, ludzi o szczególnych zdolnościach i predyspozycjach, których praca będzie wpisywać się w budowaną od lat markę szpitala, zaufanie i szacunek naszych pacjentów. Dlatego priorytetowo traktujemy obszary działania, pozwalające na zbudowanie relacji z przyszłymi kadrami personelu medycznego. 

Co roku szkolimy ponad 200 osób. 
Są wśród nich:

 • Lekarze,
 • Pielęgniarki,
 • Rehabilitanci,
 • Fizykoterapeuci,
 • Dietetycy,
 • Opiekunowie medyczni. 

 

Nasi praktykanci i stażyści to reprezentanci między innymi:

 • Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego (wydziały : Nauk o Zdrowiu, Dietetyki),
 • Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (corocznie 20 stażystów),
 • Uniwersytetu Przyrodniczego,
 • Akademii Wychowania Fizycznego,
 • Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji,
 • TEB Edukacja.