Nadzór właścicielski

Szpital prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej powołanej dnia 31 grudnia 2014 roku pod nazwą Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego spółka akcyjna, w której 100% kapitału zakładowego posiada Powiat Poznański.

 

 

    

 

            na zdjęciu Jan Grabkowski Starosta Poznański

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU  

 

 

 

 

 

adres: ul. Jackowskiego 18                                                  

60-509 Poznań 

tel.: centrala/informacja
61 8410-500

tel.: sekretariat Starosty
61 8410-501/502
fax.: 61 8480-556

Nip 781-16-19-671
Regon 631276788
Nr rachunku bankowego: 77103012470000000034916241

e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl 
 
www:   www.powiat.poznan.pl