Zakup aparatu do diagnostyki USG naczyń krwionośnych z funkcją DUPLEX

 

Zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych

z funkcją Duplex na potrzeby 

Oddziału Neurologii

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Informacja o finansowaniu:  Dotacja celowa na zakup aparatury/sprzętu medycznego w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Rodzaj dotacji:  Dotacja celowa

Nazwa zadania: Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej  naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii

Dofinansowanie:  164 980,42 zł

Całkowita wartość:  169 020,00 zł

Krótki opis zadania:

Celem zadania był zakup  aparatu do diagnostyki USG naczyń krwionośnych z funkcją DUPLEX.

Urządzenie będzie wykorzystywane  w oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Urządzenie posłuży do szybkiej diagnostyki, oceny stanu zdrowia pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego oraz zapewni dokładną ocenę przyczyn i wydolności krążenia mózgowego, umożliwiającego kwalifikację pacjentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych.