Parking

Szanowni goście, pacjenci, odwiedzający, partnerzy szpitala, dla tych z Państwa, którzy zdecydowali się odwiedzić nas korzystając z samochodu, mamy do dyspozycji miejsca parkingowe, znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu budynku głównego szpitala, w ramach dwóch parkingów.

Parkowanie jest płatne i wynosi 3 ZŁ za każdą rozpoczętą godzinę.

Od dnia 3 kwietnia 2018 r. zmienia się system parkowania na terenie Szpitala
w Puszczykowie na automatyczny. Za całość odpowiadać będzie nowy najemca parkingu
tj. firma Green Parking Polska Sp. z o.o.

Wjazd na parking odbywa się poprzez odbiór biletu wjazdu, który należy opłacić przed wyjazdem w automacie płatniczym znajdującym się przy wejściu głównym do budynku szpitala.

Nowy system umożliwia także przywiezienie lub odebranie pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Kierowca musi jednak zachować się  podobnie jak przy korzystaniu ze stref  typu kiss & ride dobrze znanych z dworców czy lotnisk. Po skorzystaniu z wjazdu na SOR może tam bezpłatnie zatrzymać się do 20 ’, a następnie bezzwłocznie opuścić teren i zaparkować w wyznaczonym miejscu. Każda rozpoczęta godzina parkowania kosztuje bowiem tutaj 30 zł. Informacja o tym znajduje się zarówno przy wjeździe na SOR, na bilecie , a także w pomieszczeniach oddziału.  

W przypadku pytań, problemów związanych z parkowaniem na terenie Szpitala prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą:

GREEN Parking Polska Sp. z o.o.

ul. Opalenicka 67

60-362 Poznań

tel. 61 662 43 22

fax. 61 662 43 24

email: biuro@greenparking.pl

 

Regulamin funkcjonowania parkingu 

Mapa parkingów dla klientów