Świadczenia pełnopłatne - ORTOPEDIA

 

 

Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu kieruje: dr n. med. Maciej Krajewski

 

ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU  więcej 

 

Oddział  wyposażony jest w najnowszy sprzęt pozwalający na wykonanie praktycznie każdego rodzaju zabiegu: zarówno ortopedycznego jak i urazowego. Dwie sale operacyjne przeznaczone do zabiegów ortopedycznych pozwalają na wykonywanie bardzo dużej ilości operacji z użyciem specjalistycznego sprzętu. 
 
Oddział wykonuje endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, a także barkowego. Doświadczenie personelu Oddziału pozwala na wykonanie pełnej gamy zabiegów rewizyjnych po endoprotezach stawu kolana i biodra w przypadkach gdy te uległy zużyciu. 
 
Dostosowując się do najnowocześniejszych tendencji we współczesnej ortopedii,  Oddział systematycznie zwiększa ilość zabiegów artroskopowych. Wykonujemy artroskopie stawu kolanowego, skokowego i barkowego, a także w wybranych przypadkach artroskopie małych stawów. Oddział wykonuje artroskopowe rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. 
 
W zakresie chirurgii urazowej wykonujemy nowoczesne zespolenia śródszpikowe kości długich, używamy płyt kątowo stabilnych w leczeniu złamań okołostawowych - wszystko to w celu jak najszybszej mobilizacji pacjenta i uniknięcia opatrunku gipsowego.
 
Od 4 lat wykonujemy trudne i wymagające wielospecjalistycznego leczenia zabiegi zespolenia złamanej miednicy.
 
Oddział współpracuje z innymi ośrodkami, wymieniając się informacjami i rozwijając oraz doskonaląc techniki operacyjne. 
Personel oddziału prowadzi szkolenia dla innych lekarzy specjalistów w zakresie endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawów kolanowych. 

Co nas wyróżnia ?

  • Dysponujemy najnowocześniejszym blokiem operacyjnym w Wielkopolsce, jednym z kilku takich w kraju, a Oddziałem OIOM i kardiologii inwazyjnej  w celu zapewniania maksymalnego bezpieczeństwa chorym po ciężkich zabiegach.
  • Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem - zarówno do leczenia urazów, artroskopii i wszczepiania endoprotez. Sprzęt jest nowy i skonfigurowany tak, aby odpowiadać wysokim wymaganiom nowoczesnej ortopedii. 
  • Dwie sale operacyjne pracujące dla potrzeb Oddziału umożliwiają szybkie wykonania zabiegu
  • Personel Oddziału jest przeszkolony we wszystkich technikach operacyjnych, zwłaszcza w artroskopii kolana (to w naszym szpitalu prof. Tadeusz Trzaska wykonał pierwszą w Polsce artroskopię kolana, uczniowie Profesora cały czas doskonalą swoje umiejętności w celu utrzymania przodującej pozycji w kraju) 
  • Dla pacjentów, którzy decydują się na świadczenia odpłatne, mamy szeroką ofertę zabiegów artroskopii kolana, barku i stawu skokowego, leczenia deformacji narządu ruchu jak np. paluchy koślawe (halluxy) oraz endoprotez kolana i biodra

CENNIK  

Telefony na Oddział Ortopedii

TELEFONY KONTAKTOWE

  • DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: 61/89-84-164
  • POKÓJ LEKARZY: 61/89-84-162
  • SEKRETARIAT: 61/89-84-160 

Kierownik Świadczeń Pełnopłatnych - Zuzanna Popow

TELEFON: 61 89 84 249, E-MAIL: z.popow@szpitalwpuszczykowie.com.pl lub bok@szpitalwpuszczykowie.com.pl

 

Wpłaty z tytułu pełnopłatnych świadczeń zdrowotnych prosimy wpłacać na konto Szpitala w Puszczykowie podane poniżej:

CITI HANDLOWY  85 1030 1247 0000 0000 8977 9006

 

UWAGA na formularzu opłaty w TYTULE PŁATNOŚCI proszę wpisać:
imię i nazwisko pacjenta i oddział, na którym zaplanowano wykonanie świadczenia zdrowotnego.