O nas

 
 
          Szpital w Puszczykowie - opieka, zaufanie, profesjonalizm.

Nasza Misja

Profesjonalizm w działaniu na rzecz Pacjenta to nie tylko wyzwanie, ale osobiste zobowiązanie każdego z Nas. Dlatego staramy się czerpać z najlepszych doświadczeń naszych poprzedników, którzy przez lata – w poczuciu misji – przywracali nadzieję mieszkańcom Powiatu Poznańskiego i Poznania, tworząc markę Szpitala w Puszczykowie – Niwce. Odnajdujemy swoje miejsce w teraźniejszości, najnowszy sprzęt, modernizacja istniejącej infrastruktury, pionierskie w skali globalnej zabiegi czy podnoszący swoje wysokie kwalifikacje personel, dają nam poczucie realizacji zawodowej, ale przede wszystkim bycia blisko pacjenta, jego trosk, oczekiwań i planów na przyszłość. Definiując credo funkcjonowania szpitala, poszukujemy i będziemy poszukiwać najlepszych wzorców - opierając na nich swoje kompetencje – stąd współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń w połączeniu z kształceniem nowych kadr, będą stanowić dla nas wiodący kierunek.

Szpital prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej powołanej dnia 31 grudnia 2014 roku pod nazwą Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., w której 100% kapitału zakładowego posiada Powiat Poznański.

Szpital jest szpitalem wieloprofilowym zlokalizowanym około 15 km na południowy wschód od Poznania. Głównym obszarem działalności Szpitala jest województwo wielkopolskie. Szpital posiada w swojej strukturze szereg oddziałów zabiegowych, niezabiegowych, rehabilitacyjnych i innych oraz dodatkowo pracowni diagnostycznych, laboratoriów oraz poradni specjalistycznych, co sprawia, że Szpital może z powodzeniem konkurować z ośrodkami wojewódzkimi.

Szpital jest jednym z głównych ośrodków leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób kości i układu więzadłowo-stawowego oraz znaczącym uczestnikiem rynku usług medycznych w Wielkopolsce w zakresie okulistyki, urologii oraz chorób wewnętrznych. We wrześniu 2020 roku wzbogacił się o nowy blok operacyjny. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Wielkopolsce. Jako jeden z nielicznych szpitali na terenie województwa wielkopolskiego posiada Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. 

Szpital poza szerokim zakresem oferowanych usług medycznych posiada wysokospecjalistyczną infrastrukturę medyczną, budowlaną oraz tereny inwestycyjne, które w planach Szpitala mają służyć pozyskaniu przez Szpital dodatkowych środków na polepszenie świadczonych usług dla pacjentów.

Głównym źródłem finansowania działalności operacyjnej jednostki są środki pozyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Szeroka działalność inwestycyjna prowadzona jest w oparciu o środki otrzymane z Powiatu Poznańskiego oraz innych źródeł.

Spółka, jak każdy podmiot obrotu gospodarczego, podlega prawom rynku. Sytuacja taka skłania Zarząd do stosowania nowoczesnych rozwiązań zarządczych mających na celu optymalizację kosztów działalności Szpitala bez zmniejszenia jakości obsługi pacjentów, która jest nadrzędnym celem działalności Szpitala.

STRUKTURA

Zarząd powołanej 31 grudnia 2014 roku spółki akcyjnej Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego jest organem nadrzędnym, zarządzającym Szpitalem.

Jest również organem założycielskim spółki 

  • Medicor – prowadzący poradnie specjalistyczne oraz poradnie lekarza rodzinnego