Zamówienia Publiczne

 

 

RODO

 

Ogłoszenia i wyniki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na dostawę analizatora do badań metodą PCR wraz z elementami zużywalnymi

 

12-08-2022 Dostawa akcesoriów do sterylizacji

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

10-08-2022 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych krwi wraz z dzierżawą analizatora oraz wyposażenia dodatkowego

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

06-07-2022 Dostawa elementów zużywalnych wykorzystywanych w zabiegach laparoskopowych, artroskopowych i ortopedycznych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

01-07-2022 Dostawa produktów leczniczych

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

29-06-2022 Dostawa materiałów szewnych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

23-06-2022 Dostawa produktów leczniczych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

07-06-2022 Przebudowa pomieszczeń budynku nr 2

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

02-06-2022 Dostawa materiałów zużywalnych w operacjach witrektomii

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

27-05-2022 Dostawa materiałów szewnych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

18-05-2022 Dostawa produktów do technik nerkozastepczych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

28-04-2022 Dostawa produktów leczniczych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

27-04-2022 Dostawa przyrządów do zabiegów endoskopowych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

26-04-2022 Dostawa soczewek oraz materiałów zużywalnych w operacjach zaćmy oraz witrektomii

Dokumenty zamówienia są dostępne ne stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

21-04-2022 Dostawa serwet i obłożeń operacyjnych oraz pakietów zabiegowych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

11-04-2022 Dostawa środków ochrony osobistej

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

16-03-2022 Dostawa przyrządów do endoskopii

Dokumenty zamówienia są dostepne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

11-03-2022 Świadczenie kompleksowej usługi IT

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

10-03-2022 Dostawa serwet i obłożeń operacyjnych oraz pakietów zabiegowych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

25-02-2022 Dostawa produktów leczniczych

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

23-02-2022 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

09-02-2022 Modernizacja drogi pożarowej - etap I

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

09-02-2022 Adaptacja pomieszczeń po byłej aptece szpitalnej na pomieszczenia biurowe

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

06-02-2022 Dostawa implantów neurochirurgicznych

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

24-01-2022 Dostawa endoprotez

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

05-01-2022 Dostawa defibrylatorów

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

15-12-2021 Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

02-12-2021 Dostawa produktów stosowanych w osteosyntezie

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

15-11-2021 Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

05-11-2021 Dostawa toru wizyjnego

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

05-11-2021 Dostawa respiratorów stacjonarnych

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

21-10-2021 Dostawa aparatu ultrasonograficznego z opcją DUPLEX

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

18-10-2021 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Puszczykowie

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https//miniportal.uzp.gov.pl

 

08-10-2021 Dostawa produktów leczniczych

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https//miniportal.uzp.gov.pl

 

07-10-2021 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w okulistyce

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

07-10-2021 Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego

Dokumenty zamowienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

06-10-2021 Dostawa respiratorów

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

29-09-2021 Dostawa pieluchomajtek, podkładów jednorazowych oraz koszul dla pacjentów

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

22-09-2021 Świadczenie usług księgowych, płacowych i analizy kosztów

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

15-09-2021 Dostawa respiratorów

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

08-09-2021 Dostawa aparatów USG

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

08-09-2021 Dostawa aparatu rentgenowskiego - ramienia C

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

01-09-2021 Dostawa łóżek szpitalnych

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

25-08-2021 Dostawa materiałów opatrunkowych

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

25-08-2021 Dostawa toru wizyjnego

Dokumenty zamówienia dostepne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

18-08-2021 Dostawa różnego sprzętu medycznego

Dokumenty zamówienia dostepne są na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

18-08-2021 Dostawa pomp infuzyjnych wraz ze stacjami dokującymi ze statywem

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

18-08-2021 Dostawa systemu zamkniętego i drobnych akcesoriów do pobierania krwi wraz z najmem czytnika do OB i mieszadła hematologicznego

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

12-08-2021 Dostawa produktów leczniczych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

16-07-2021 Dostawa akcesoriów do sterylizacji

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

14-07-2021 Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

13-07-2021 Dostawa sprzetu jednorazowego

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

05-07-2021 Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania systemu informatycznego Szpitala w Puszczykowie

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

24-06-2021 Modernizacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i hydrantowej - etap I

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

17-06-2021 Dostawa materiałów opatrunkowych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

16-06-2021 Dostawa tomografu koherentnego

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

27-05-2021 Modernizacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i hydrantowej - etap I

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

21-05-2021 Informacja o sprzedaży środków trwałych

Informacja dotycząca sprzedaży środków trwałych dostępna jest TUTAJ

 

18-05-2021 Dostawa materiałów szewnych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

10-05-2021 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Szpitala w Puszczykowie

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

22-04-2021 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transporu i przetwarzania odpadów medycznych

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

 

01-04-2021 Wykonanie instalacji zapobiegających zadymianiu klatek schodowych, przedsionków pożarowych i wind łącznie z przedsionkami wraz z koniecznymi przebudowami

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

 

17-03-2021 Dostawa elementów zużywalnych wykorzystywanych w zabiegach laparoskopowych, artroskopowych i ortopedycznych

Dokumenty zamówienia są dostepne na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

 

10-03-2021 Dostawa serwet i obłożeń operacyjnych oraz pakietów zabiegowych

Dokumenty zamówienia są dostepne na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

 

01-03-2021 Dostawa przyrządów do endoskopii

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

20-01-2021 Świadczenie usług transportu sanitarnego

20-11-2020 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych, myjących oraz pielęgnacyjnych

 

20-11-2020 Dostawa kombinezonów medycznych ochronnych

 

10-11-2020 Dostawa płynów infuzyjnych oraz żywienia pozajelitowego 

 

12-10-2020 Dostawa środków ochrony osobistej 

 

29-09-2020 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych 

 

18-09-2020 Dostawa odczynników do badań serologicznych 

 

07-08-2020 Dostawa rękawic jednorazowych

 

03-08-2020 Dostawa produktów leczniczych

 

31-07-2020 Dostawa produktów stosowanych w osteosyntezie

 

31-07-2020 Dostawa produktów stosowanych w artroskopii

 

22-07-2020 Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów z wyposażeniem dodatkowym

 

13-07-2020 Dostawa produktów lecznicznych

 

06-07-2020 Dostawa endoprotez

 

26-06-2020 Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania systemu informatycznego Szpitala w Puszczykowie

 

26-06-2020 Dostawa akcesoriów do sterylizacji

 

15-05-2020 Dostawa produktów leczniczych

 

27-04-2020 Dostawa materiałów szewnych

 

23-04-2020 Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów i wyposażenia dodatkowego

 

26-02-2020 Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia

 

14-02-2020 Dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego

 

04-02-2020 Dostawa produktów leczniczych

 

28-01-2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka

 

08-01-2020 Dostawa wyposażenia dla Centralnej Sterylizatorni

 

08-01-2020 Dostawa wieży do zabiegów laparoskopowych wraz z wyposażeniem

 

08-01-2020 Dostawa przyrządów do endoskopii

 

28-11-2019 Dostawa rękawic jednorazowych