Kontakt

Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

(dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o.)

ul. Kraszewskiego 11,
62-040 Puszczykowo

tel. 61 89 84 000,
fax 61 89 84 209

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy,
KRS : 0000536731
Kapitał akcyjny: 98 111 000,00 zł

NIP: 777-27-54-458,
REGON: 634552438

Nr rachunku bankowego: 85 1030 1247 0000 0000 8977 9006

e-mail: kancelaria@szpitalwpuszczykowie.com.pl