Biuro Przyjęć Planowych

BIURO PRZYJĘĆ PLANOWYCH
(znajduje się na parterze)

TELEFON  61/89-84-061

Biuro Przyjęć Palnowych czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:35.

W Biurze Przyjęć Planowych odbywają się planowe przyjęcia na hospitalizację. Następują one na podstawie skierowania lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub uprawnionej instytucji.  W celu ustalenia terminu przyjęcia na oddział prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem konkretnego oddziału.(szczegóły: szpital / zakładka oddziały)

Uwaga!

Pacjenci, u których w dniu planowanego zabiegu  występują objawy infekcji, lub są w trakcie leczenia będę mieć odroczony termin przyjęcia na zabieg.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem oddziału, do którego otrzymali Państwo skierowanie.