Cyberbezpieczeństwo

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Szpital w Puszczykowie im S.T Dąbrowskiego S.A. decyzją Ministerstwa Zdrowia

został uznany za operatora usług kluczowych w zakresie:

 1. Udzielania świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy.
 2. Obrotu i dystrybucji produktów leczniczych.

Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

Bezpieczne korzystanie z sieci Internet.

Podstawowym elementem bezpieczeństwa w sieci Internet jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania i podwyższonej ostrożności.

 • Pamiętamy o zainstalowaniu i aktualizowaniu programu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Aktualizujemy system operacyjny i aplikacje użytkowe.
 • Nie odwiedzamy stron powszechnie uznawanych za niebezpieczne.
 • Nie klikamy na linki do nieznanych stron internetowych.
 • Zwracamy uwagę na komunikaty programu antywirusowego i przeglądarek internetowych.
 • Ograniczamy do minimum podawanie swoich danych osobowych.
 • Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej.
 • Zwracamy szczególną uwagę na poprawność adresata (adresatów) poczty elektronicznej.
 • Zwracamy szczególną uwagę na nadawcę wiadomości.
 • Nie klikamy na linki umieszczone w załączniku poczty.
 • W przypadku przesyłania ważnych (wrażliwych) wiadomości stosujemy mechanizmy szyfrowania (np. zabezpieczony hasłem plik *.zip, niekomercyjne aplikacje szyfrujące).

 

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Zabezpieczamy hasłem dostęp do urządzenia:

 • Laptop hasło do BIOS/UEFI, hasło do systemy operacyjnego.
 • Smartphone – hasło do PIN, drugi poziom zabezpieczeń (hasło obrazkowe, biometryka).
 • Aktualizujemy system operacyjny urządzenia oraz aplikacje użytkowe.
 • Instalujemy oprogramowanie antywirusowe.
 • Korzystamy z możliwości szyfrowania plików, katalogów lub całego dysku.
 • W przypadku aplikacji na smartphone sprawdzamy, do jakich usług aplikacja będzie miała dostęp oraz jaka jest wiarygodność producenta aplikacji.
 • Regularnie tworzymy kopie zapasowe ważnych danych.
 • Zachowujemy szczególną ostrożność przy korzystaniu z otwartych, publicznych sieci WiFi
 • Szczególną uwagę zwracamy na podejrzane SMS lub MMS.

Bezpieczne hasła

Przy tworzeniu hasła wykorzystujemy cztery typy znaków (wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne).

 • Długość hasła powinna wynosić min. 8 znaków im dłuższe hasło tym częstotliwość zmiany może być mniejsza.
 • Nie tworzymy haseł składających się z charakterystycznych cech jak np. imię, nazwisko, data urodzenia, imię psa, kota itp.
 • Nie zapisujemy haseł na karteczkach dostępnych dla osób postronnych.
 • Nie przesyłamy SMS lub za pomocą poczty elektronicznej haseł do systemów bankowości elektronicznej. Banki nigdy nie proszą o przesłanie hasła.
 • Możemy wykorzystywać aplikacje typu menadżer haseł. Ograniczamy się do zapamiętania tylko hasła do menadżera.

 

 

Kontakt do Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa:

Elżbieta Prussak

tel. 61 89 84 208

e-mail: cyberbezpieczenstwo@szpitalwpuszczykowie.com.pl