Co zabrać do szpitala

CO ZABRAĆ DO SZPITALA

Szanowny Pacjencie, zależy nam aby Twój pobyt w szpitalu był jak najbardziej komfortowy i oparty na wzajemnym zaufaniu . Z naszej strony pragniemy by wszystkie procedury z nim związane przebiegały w sposób czytelny i oczywisty. Dlatego w celu usprawnienia niezbędnych formalności, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w tej zakładce.  

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • Aby dokonać weryfikacji ubezpieczenia w systemie eWUŚ, konieczny jest nr PESEL.
 • Miej przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Osoby, które w rejestracji otrzymają informację, że w systemie eWUŚ  NFZ nie potwierdza ich uprawnień do świadczeń, a są pewne, że mają do nich prawo, zobowiązane są złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń lub okazać się dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie.  
 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką.

 

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja KRUS aktualnie podstemplowane,
 • dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty,
 • aktualny odcinek emerytury lub renty.

 

Dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta w NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłaty składki.

 

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną dat i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,  

 

W przypadku członków rodziny- dzieci, które ukończyły 18 rok życia (np. uczniowie i studenci), dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niesprawności.  
 

Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ - w przypadku zamieszkiwania na terenie RP (formularze serii E),
 • karta EKUZ lub certyfikat karty zastępujący wydany przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA - w przypadku pobytu na terenie RP 

 

Konieczne przedstawienie dokumentu w celu wykonania kserokopii:

 • w przypadku ubezpieczenia na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych ( zgoda wójta/ burmistrza), konieczne okazanie dokumentu w celu wykonania kserokopii.  

 

W przypadku przyjęcia w stanie nagłym brak ubezpieczenia nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia. W przypadku, gdy konieczna jest weryfikacja ubezpieczenia za pomocą dokumentów papierowych, a pacjent nie posiada ich w chwili przyjęcia, ma prawo taki dokument przedstawić w innym czasie:

 • nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia,
 • lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

 

Brak możliwości zweryfikowania ubezpieczenia może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.  
 

KONIECZNIE ZABIERZ ZE SOBĄ

 • skierowanie do szpitala,
 • posiadane wyniki badań dodatkowych,
 • rzeczy osobiste (koszula, piżama, szlafrok, obuwie domowe, przybory toaletowe, ręcznik).
   

Szanowny Pacjencie prosimy o przemyślany dobór rzeczy, które będą dla Ciebie niezbędne podczas pobytu szpitalu, zalecamy – o ile to możliwe – nie zabierać rzeczy drogocennych i wartościowych oraz większych sum pieniędzy. Zachęcamy też do zapoznania się informacją w zakładce „DEPOZYT”.