Przyrząd do oznaczania poziomu hematokrytu

Przyrząd do oznaczania poziomu hematokrytu
Przyrząd do oznaczania poziomu hematokrytu

 

Hematokryt jest wskaźnikiem, który pozwala ocenić procentowo ilość czerwonych krwinek we krwi.
 
Pozwala on na podstawie procentów określić udział erytrocytów w porównaniu do innych elementów, takich jak leukocyty i płytki krwi. Wartości hematokrytu podawane są najczęściej w procentach. Jeżeli wynik hematokrytu wyniesie 40%, oznaczać to będzie, że w 100 ml krwi, krwinki czerwone stanowią właśnie 40 % całości. Jak oznaczano go kiedyś? Krew włośniczkową pobierano do kapilar (bardzo cienka rurka), następnie odwirowaną kapilarę umieszczano w przyrządzie i przesuwając odpowiednio skalę, odczytywano, ile jest czerwonych krwinek.  Wynik odczytywano gdy koniec słupka w kapilarze pokrył się z ukośną linią na suwaku.