Odważnik do kalibracji wagi

Odważnik do kalibracji wagi
Odważnik do kalibracji wagi

 

Kalibracja lub adiustacja wag to szereg czynności, w rezultacie których następuje korekcja wskazań wagi. Polega na porównaniu ilościowym. Na platformie umieszcza się wzorzec masy zbliżony do maksymalnej wartości udźwigu i sprawdza odczyt. Pozwala to określić oraz udokumentować działanie wagi. Po przeprowadzeniu procesu wystawiane jest świadectwo. Znajduje się w nim porównanie wskazań wagi z wartościami referencyjnymi

 

Do kalibrowania służą wzorce masy – czyli odważniki kalibracyjne. Muszą być zgodne z wymaganiami międzynarodowej organizacji metrologicznej O.I.M.L. obowiązującymi także w Polsce. Odważnik ze zdjęcia to precyzyjnie wykonany dwustugramowy ciężar do wzorcowania wag laboratoryjnych i aptecznych. Plakietka ostrzega, by nie chwytać  go palcami. Nawet mikrozabrudzenia mogą zafałszować kalirację.