Uzyskaliśmy Certyfikat TUV Nord

 

Technisches Ueberwachungs Verein (w skrócie TUV), czyli niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego to podmiot działający na całym świecie, którego głównym zadaniem jest wydawaniem certyfikatów i zaświadczeń kontrolowanych towarów i usług. W Polsce kojarzony głównie z marką jaką zawdzięcza kontroli samochodów, a swoją renomę kształtuje, działając nieprzerwanie od 130 lat. 

Szpital w Puszczykowie postanowił poddać wykonywane przez siebie usługi medyczne również takiej kontroli za pośrednictwem działającej            w Polsce organizacji dozoru, jaką jest TUV Nord Polska. W tym celu w dniach 12/13 stycznia 2016 został na terenie szpitala przeprowadzony audyt nadzoru systemu zarządzania jakością. Jego celem było potwierdzenie zgodności systemu zarządzania i organizacji z kryteriami audytu tj, wymaganiami norm ISO. 

W imieniu szpitala osobą koordynująca jego (audytu) przebieg była pani Agnieszka Pacałowska, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Przeprowadzone badanie wypadło pomyślnie i Szpital uzyskał certyfikat, którego ważność będzie obejmowała kolejne 12. miesięcy. Wśród badanych obszarów znalazły się część administracyjna i medyczna szpitala. Największe uznanie zyskał Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownia Serologii i Grup Krwi oraz Banku Krwi, prowadzone odpowiednio przez mgr Magdalenę Nestorowicz i mgr Annę Bączyk.