Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia oraz Pracownika Służby Zdrowia.

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest „ My health, my right”.

Swój apel Światowa Organizacja Zdrowia kieruje do organów organizacji rządowych aby podjęli pracę nad aktami prawnymi, które gwarantują każdemu człowiekowi dostęp do pomocy medycznej we wszystkich sektorach zdrowia, bez względu na wyznanie, status społeczny czy pochodzenie.