Zmiana zasad udzielania świadczeń okulistycznych

 

 

 

Szanowni Państwo
Informujemy, że od 1 listopada 2021
 Oddział Okulistyczny zmienił tryb udzielania świadczeń.

Szpital w Puszczykowie utworzył Okulistykę Zespół Chirurgii Jednego Dnia. 

Tym samy w Oddziale nie są pełnione dyżury okulistyczne.