Oferta sprzedaży sprawnego, używanego sprzętu medycznego

 

Szanowni Państwo

Szpital w Puszczykowie S.A. im Prof. S.T. Dąbrowskiego oferuje do sprzedaży sprawny, używany  sprzęt medyczny.

Są to między innymi lampy operacyjne, stoły operacyjne, diatermie, myjnie narzędziowe.

Szczegóły oferty znajdą państwo  TUTAJ

 

Oferty zawierające propozycje cenowe prosimy składać do dnia 11 czerwca 2021 r.   

                     do godziny 14:00, droga elektroniczną na adres na adres email: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest Pan Piotr Stempniewicz email: : p.stempniewicz@szpitalwpuszczykowie.com.pl

 

 

 

Wykaz oferowanych sprzętów