Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, o lekach i aptekach…

Przedstawiciele Wielkopolskiego Inspektoratu Farmaceutycznego dr Kazimierz Jakubiec i Krzysztof Czech spotkali się z personelem obu aptek znajdujących się na terenie szpitala. Spotkanie, którego celem, z związku planami dalszego dynamicznego rozwoju szpitala, było omówienie aspektów prawnych i technicznych funkcjonowania aptek, odbyło się z inicjatywy Prezes Szpitala Ewy Wieji. Uczestniczyli w nim także wiceprezes Piotr Reiter, dyrektor ds. medycznych Krystyna Dudzińska, dyrektor administracyjny Włodzimierz Portala. Wśród najistotniejszych kwestii jakie zostały poruszone należy wymienić omówienie podstawowych aspektów prawnych wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne związanych charakterystyką powierzchni lokalowej aptek jak również działalności pracowni leków jałowych i cytostatycznych oraz żywienia pozajelitowego.

Cenne informacje farmaceutyczne