Wybory Samorządowe


Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz na prezydentów, wójtów, burmistrzów odbywają się również w obwodach zamkniętych, a do takich zaliczają się między innymi szpitale czy areszty. Na terenie puszczykowskiego szpitala swoją pracę zorganizowała, obwodowa komisja wyborcza nr 7, umożliwiając głosowanie pacjentom.

Po przeliczeniu oddanych głosów w wyborach w dniu 16 listopada:

● na Burmistrza Puszczykowa wygrał Pan Andrzej Balcerek (KWW Razem dla Puszczykowa),

● do Rady Miasta Puszczykowa wygrał Pan Paweł Rochowiak (KWW Razem dla Puszczykowa),

● do Rady Powiatu Poznańskiego najwięcej głosów otrzymał KWW PO RP (miejsca kolejne KWW Niezależni dla Powiatu),

● do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwyciężył KWW PO RP (miejsca kolejne KWW SLD Lewica Razem, KWW PIS, KWW Teraz Wielkopolska).

Protokół wraz z kartami do głosowania został przekazany do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronach pkw.gov.pl w zakładce wizualizacja wyborów, po ich wprowadzeniu przez Państwową Komisję Wyborczą.