OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Szanowni Państwo

Przedmiotem konkursu jest dzierżawa części nieruchomości położonej na terenie Szpitala przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie.

Celem dzierżawy jets  prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów spożywczych.  Łączna powierzchnia dzierżawy części nieruchomości: do 200 m kwadratowych.  Wielkość dzierżawionej części nieruchomości uzależniona będzie od przedstawionej koncepcji przez oferenta. 

Więcej szczegółow tutaj