Komunikat Nr 8 Zarządu Szpitala w Puszczykowie

Komunikat Nr 8 Zarządu Szpitala w Puszczykowie

z dnia 3 lipca 2020 roku.

Dotyczy pobytu pacjentki z COVID-19

 

W dniu 30 czerwca br w godzinach popołudniowych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego została przywieziona pacjentka z jednego z domów pomocy społecznej. Stan kliniczny pacjentki (w wieku 99 lat) z uwagi na ciężkie zaburzenia układu oddechowego wymagał natychmiastowej hospitalizacji, dlatego też została umieszczona na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Po upływie kilkunastu godzin, w dniu 1 lipca br pacjentka zmarła.

Niezwłocznie zostały wdrożone procedury epidemiologiczne, zdezynfekowano wszystkie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne. Pacjenci oddziału zostali poddani izolacji, a personel szpitalny kwarantannie, bądź nadzorowi epidemiologicznemu. W porozumieniu z właściwą miejscowo jednostką SANEPID-u zostały wstrzymane pilne i planowe przyjęcia na Oddziale Chorób Wewnętrznych. W dniu dzisieszym Oddział wznowił przyjęcia. 

Obowiązujące w Szpitalu procedury i zasady postępowania w razie zagrożenia zakażeniem koronawirusem zapewniają właściwą opiekę pacjentom oraz stanowią właściwe zabezpieczenie dla personelu medycznego.