Cenna, społeczna inicjatywa !

Dziękując za spontaniczną i cenną obywatelską inicjatywę zorganizowania pomocy dla naszego Szpitala informujemy, że koordynatorem akcji jest Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie.

Chcemy w ten sposób uniknąć chaosu organizacyjnego i nieskoordynowanych działań.

Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt z:

OSP Puszczykowo

Zacisze 3, 62-040 Puszczykowo

Telefon: 665 486 678  oraz  883 653 440

Facebook -  Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie - OSP Puszczykowo

Wszelkie przekazane dary będą cennym zapasem.

Przyjmiemy  środki do dezynfekcji powierzchni płaskich, środki dezynfekcji skóry, oraz środki ochrony osobistej w tym oryginalnie zapakowane jednorazowe maseczki, rękawiczki, fartuchy, okulary ochronne , a także zgrzewki wody w małych butelkach.

Informujemy jednocześnie, że dysponujemy wystarczającą ilością wody pitnej dla pacjentów i personelu.

MRK