Czy można zapisywać się do Szpitala telefonicznie?

Dopuszcza się zapisywanie pacjentów na niektóre świadczenia na listę oczekujących telefoniczne. W tym celu należy skontaktować się z danym oddziałem / Pracownią oraz przesłać drogą e-mailową lub faxem skan skierowania.