Certyfikat podnoszący jakość świadczonych usług

Z satysfakcją informujemy, że nasz Szpital uzyskał Certyfikat poświadczający nasz udział w badaniach występowania zakażeń i zużycia antybiotyków. Ten bardzo ważny dokument wydawany jest przez Europejskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), Narodowy Program Ochrony Antybiotyków oraz Ministerstwo Zdrowia. 

Jego uzyskanie jest obwarowane bardzo ścisłymi zasadami. Szpital, który chce go uzyskać musi po obowiązkowy szkoleniu z tego zakresu przeprowadzić w określonym terminie badania obejmujące co najmniej 70% oddziałów, a potem pokontrolne dane przesłać do programu Helics.Win.Net. Certyfikat  uznawany jest przy kontraktowaniu świadczeń z NFZ oraz przy wizycie akredytacyjnej szpitala.

Jak i co się bada ?

…” Aby zdobyć certyfikat należy przeprowadzić badanie punktowe, które trwa od 2 do 3 tygodni i obejmuje swoim zakresem wszystkich pacjentów z oddziałów pracujących w trybie ostro dyżurowym. Każdy pacjent ma nadany kod, nie używa się danych wrażliwych, bada się specjalność pacjenta, szacowany czas przeżycia, czy występuje aktywne zakażenie, czy pacjent otrzymuje antybiotyk i z jakiego powodu oraz czy miał zabieg operacyjny i czy miał wykonywane inne inwazyjne procedury. Następnie wszystkie dane należy wprowadzić do systemu i przesłać do jednostki, gdzie są analizowane i na tej podstawie szpital otrzymuje wyniki”… – tłumaczy  Monika Lorenz Specjalista ds. epidemiologii naszego Szpitala. 

W praktyce bada się higienę rąk, a dokładniej ilość zużytego środka do dezynfekcji oraz jego dostępność. Kontroluje się ilość zakażeń szpitalnych w danym dniu badania , a także przegląda się zlecenie antybiotyków zgodnie ze wskazaniami. Certyfikat przyznawany jest na rok, a po roku jeśli przeprowadzone są  kolejne badania na kolejny rok. Takie badanie tworzy wystandaryzowane narzędzie badawcze dla  szpitala i pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Ale najważniejszy jest w tym wszystkim pacjent, który wie, że certyfikowany szpital dba o redukcję nieprawidłowości w zakresie antybiotykoterapii i zakażeń.