Wstrzymanie odwiedzin na oddziale chorób wewnętrznych !

Szanowni Państwo

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną

 

(RYZYKO ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2)

 

WSTRZYMUJE SIĘ ODWIEDZINY CHORYCH

 

NA ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

DO ODWOŁANIA