Pododdział udarowy przyjął pierwszych pacjentów.

Pierwszego sierpnia na Oddziale Neurologicznym naszego Szpitala rozpoczął pracę Poddział Udarowy. Metody leczenia udarów ostatnio bardzo się unowocześniły, a dzięki specyficznej organizacji nowoczesnego oddziału udarowego pacjenci są poddawani intensywnej terapii i bardzo szybko rehabilitowani.

Na oddziale są cztery łózka intensywnego nadzoru neurologicznego. To właśnie tam trafiają pacjenci w pierwszym okresie udaru. W zależności od stanu - przebywają tam najmniej dobę.  A specjalistyczny sprzęt umożliwia poddawanie ich leczeniu trombolitycznemu. Polega ono na podawaniu dożylnie  ślinie działającego leku rozpuszczającego skrzeplinę, która zatkała tętnicę mózgową powodując udar. 

Po okresie najintensywniejszej terapii  pacjenci są dalej leczeni neurologicznie, ale równocześnie  niemal od zaraz rehabilitowani. Pozostają także pod opieką logopedy  i psychologa, a program tych ćwiczeń zależy od indywidualnych potrzeb chorego. Do dyspozycji chorych jest  12 łóżek.

Taki zoptymalizowany sposób leczenia udaru zapobiega  ryzyku powikłań i powstawaniu różnych deficytów sprawności ruchowej czy umysłowej.  Znacząco zwiększa szanse pacjenta na powrót do pełnej sprawności.