System parkowania przed Szpitalem

Jak już informowaliśmy został zautomatyzowany system parkowania przed naszym Szpitalem. System funkcjonuje zaledwie od 10 dni, jest w okresie próbnym. Musi zostać przetestowany w codziennej eksploatacji. Wymaga z pewnością korekt, uzupełnień i modyfikacji.

Zarząd  Szpitala ze zrozumieniem przyjmuje wszelkie indywidualne uwagi i skargi osób, które towarzyszyły pacjentom SOR lub były hospitalizowane i z powodu niezrozumienia zasad parkowania musiały uiścić wygórowaną opłatę za postój.

Wszystkie takie przypadki będą rozpatrywane po pisemnym wniosku złożonym w kancelarii Szpitala: listownie lub drogą mailową kancelaria@szpitalwpuszczykowie.com.pl