Wizyta dr Jadwigi Dąbrowskiej córki patrona Szpitala – Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego

Wtorkowe upalne przedpołudnie stało się okazją do wyjątkowego spotkania, jedyna żyjąca córka patrona szpitala w towarzystwie Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Prezes Szpitala Ewy Wieji oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w P-niu, Prof. Jacka Wysockiego, wzięła udział w uroczystości oficjalnego przekazania szczególnej pamiątki, odlewu twarzy Prof. Dąbrowskiego. 
(stało się możliwe za sprawą wnuków profesora, którzy ją ofiarowali).

Podczas uroczystości obecna była także dr Danuta Płygawko, historyk, autorka biografii prof. Dąbrowskiego, która udostępniła nam list siostry profesora, Emilii Godlewskiej z Dąbrowskich, pisany z okazji urodzin Jadwigi Dąbrowskiej.

Dla mieszkającej na stałe w Paryżu dr Dąbrowskiej to druga wizyta w Szpitalu, ostatnia miała miejsce w roku 2006 podczas uroczystości nadania szpitalowi imienia jej ojca. Krótkie zwiedzanie szpitala córka patrona rozpoczęła od gabloty, w której został umieszczony odlew twarzy profesora – czekałam na to 50 lat, tak długo nie można było wspominać o ojcu i jego dokonaniach. Przyznała ze wzruszeniem, że do roku 1989 wszelkie wzmianki o działalności naukowej, medycznej oraz politycznej profesora Dąbrowskiego były źle widziane przez ówczesne władze.

Gdy jestem w Polsce, odwiedzam rodzinny grób w Puszczykowie. To bardzo wzruszające, że ilekroć tu jestem, zawsze są tam kwiaty - mówiła dr Jadwiga Dąbrowska, jedyna żyjąca córka Profesora Stefana Tytusa Dąbrowskiego - patrona Szpitala w Puszczykowie. W dalszej części wizyty dr Jadwiga Dąbrowska obejrzała Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownię Rezonansu Magnetycznego oraz wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Chirurgii. Widzę, że szpital się rozwija. Bardzo mnie to cieszy – powiedziała, obiecując kolejną wizytę.