Zakład Psychologii i Logopedii

 
 
 
 
 
Koordynator ZAKŁADU PSYCHOLOGII I LOGOPEDII
Agata Kiec-Grzesik
 
 
W skład zespołu wchodzi obecnie pięciu psychologów i dwóch logopedów. System  wsparcia psychologicznego i logopedycznego dostępny  jest  dla pacjentów ze  wszystkich  oddziałów  szpitalnych. Pacjenci mogą  korzystać z pomocy pracowników Zakładu od poniedziałku do piątku. Szczególną  opieką otaczani  są  chorzy  i  ich  rodziny  z  Pododdziału Udarowego, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Istnieje możliwość uzyskania indywidualnej pomocy psychologicznej i logopedycznej. Zgłoszenia od chorych przyjmują lekarze prowadzący oraz pielęgniarki oddziałowe. 
 
KOORDYNATOR - telefon 61 89 84 176 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30 - 13.30