Zakład Diagnostyki Obrazowej

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ


Kierownik Medyczny ZDO: Izabela Guzikowska - Ruszkowska
 
 

Koordynator ZDO: Dorota Lewandowska,
mgr Zdrowia Publicznego, technik elektroradiologii więcej »

 

Zakład wykonuje badania RTG: zdjęcia kostne, klatki piersiowej, przeglądowe jamy brzusznej, badania kontrastowe (górnego odcinka przewodu pokarmowego, wlewy jelita grubego, cholangiografię, wszystkie typy ERCP, urografie) oraz tomografię komputerową. 
Po gruntownej modernizacji, od stycznia 2010 r. Zakład Diagnostyki Obrazowej pracuje w nowoczesnych pomieszczeniach, dostosowanych do aktualnie obowiązujących standardów. 
Zakład Diagnostyki Obrazowej wyposażony jest w 64 warstwowy tomograf komputerowy oraz dwa ucyfrowione aparaty RTG. Pacjenci otrzymują zdjęcia RTG i TK na płytach DVD. 

W czasie pandemii zmieniły się zasady przyjmowania pacjentów!

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo: zarówno pacjentów jak i personelu, 

dlatego prosimy o zapoznanie się i stosowanie poniższych zasad.

 

Przyjmujemy pacjentów ze skierowaniami od podmiotów, z którymi Szpital ma podpisaną umowę (badania bezpłatne) oraz komercyjnie.

Na badania RTG nie trzeba się umawiać.

Na badania TK obowiązuje rejestracja osobista lub telefoniczna. 

Rejestracja do badań jest czynna w godzinach od 8. 00 do 18.00 w dni powszednie.

Telefon: 61 89 84 023

Badania RTG dla pacjentów ambulatoryjnych z poradni zewnętrznych wykonujemy w godzinach od 8.00 do 15.00.

W miarę możliwości prosimy pacjentów o nieprzychodzenie na badania z osobą towarzyszącą, chyba że pacjent wymaga opieki.

Pacjent (i osoba towarzysząca) jest zobowiązany do noszenia maseczki przez cały czas przebywania w Szpitalu. Po wejściu do Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy zdezynfekować ręce. Jeżeli pacjent ma założone rękawiczki, należy je zdjąć, wyrzucić do kosza z materiałem zakaźnym i zdezynfekować ręce (można założyć czyste rękawiczki).

 

TELEFONY KONTAKTOWE 

  • REJESTRACJA: 61/ 89-84-023 (między 8.00 a 18.00)

 

E-MAIL: rtg@szpitalwpuszczykowie.com.pl

 

W ramach Zakładu działają następujące Pracownie: RTG, TK, Ultrasonograficzna. Zapraszamy do zapoznania się w dziale PRACOWNIE.

Istnieje możliwość wykonania badań w trybie pełnopłatnym - cennik.

Komercyjne badania RTG i TK wykonywane są WYŁĄCZNIE na podstawie skierowania

Jak przygotować się do badań?

 

Szanowni Państwo, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z  realizacji  Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego (Dz.U. 2019, poz. 1792), podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

- informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.