Świadczenia opieki zdrowotnej

Konkurs ofert - KARDIOLOGIA-HOSPITALIZACJA

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: KARDIOLOGIA-HOSPITALIZACJA, KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10,E11,E12G,E15 na podstawie Ustawy o działalności leczniczej  (Dz.U.2020, poz.295 t.j)

 

Konkurs ofert - ANGIOLOGIA-HOSPITALIZACJA

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: ANGIOLOGIA-HOSPITALIZACJA na podstawie Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 t.j.).

 

Ogłoszenie - dot. Konkurs ofert - KARDIOLOGIA-HOSPITALIZACJA

Zarząd Szpitala w Puszczykowie im S. T. Dąbrowskiego S.A. w Puszczykowie u. Kraszewskiego 11 unieważnia konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: KARDIOLOGIA-HOSPITALIZACJA, KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10,E11,E12G,E15

 

Konkurs ofert - KARDIOLOGIA-HOSPITALIZACJA

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: KARDIOLOGIA-HOSPITALIZACJA, KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10,E11,E12G,E15 na podstawie Ustawy o działalności leczniczej  (Dz.U.2020, poz.295 t.j)

 

 

Konkurs ofert - świadczenia medyczne z zakresu diagnostyki obrazowej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki obrazowej w ramach działalności Zakładu Diagnostyki Obrazowej na podstawie art. 26 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 t.j.)