Rejestracja/Przyjęcie planowe

PRZYJĘCIE PLANOWE DO SZPITALA  

Przyjęcie planowe następuje w Biurze Przyjęć Planowych od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 - 14.35, na podstawie skierowania lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub uprawnionej instytucji.

Pacjent lub przedstawiciel ustawowy albo opiekun faktyczny, podpisuje zgodę na przyjęcie do Szpitala, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.

 

Przyjęcia planowe - kwalifikacje pacjentów