Pracownia Radiologii Zabiegowej

Pracownia Radiologii Zabiegowej 

 

Kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej: dr n.med. Bartosz Bychowiec Specjalista kardiolog
 

Pielęgniarka Oddziałowa Pracowni Radiologii Zabiegowej: Iwona Kozioł - Kałczuga

 

Radiologia zabiegowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin zabiegowych. Jej postęp jest warunkowany doskonaleniem metod obrazowania i rozwojem urządzeń pozwalających na przez skórne przeprowadzanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych. Pracownia Radiologii Zabiegowej zajmuję się kompleksową diagnostyką i terapią naczyń  tętniczych i żylnych z wykorzystaniem najnowszych technik medycznych oraz nowoczesnego sprzętu.

W ramach Pracowni Radiologii Zabiegowej na podstawie kontraktu z NFZ na świadczenia z zakresu angiologii wykonywane są wewnątrznaczyniowe procedury diagnostyczne i terapeutyczne. 

Wśród tej grupy procedur wykonujemy:

  • angiografię (procedura diagnostyczna), 
  • angioplastykę z użyciem balonów, 
  • angioplastykę z użyciem stentów.

Procedury obejmują wszystkie naczynia obwodowe z uwzględnieniem tętnic szyjnych. Zabiegi wykonywane są z użyciem systemu protekcji zabezpieczającym przed powikłaniem.

W Pracowni wykonywane są zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej i interwencyjnej.