Pracownia Endoskopii

PRACOWNIA ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO

(znajduje się na parterze, przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej)


Kierownik Pracowni: dr n. med. Marek Nowik
specjalista II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej.

TELEFONY KONTAKTOWE

 • KIEROWNIK: 61/ 89-84-210
 • POKÓJ BADAŃ (REJESTRACJA I USTALANIE TERMINÓW: 61/ 89-84-211)
   

E-MAIL: endoskopia@szpitalwpuszczykowie.com.pl

Prowadzona przez Szpital w Puszczykowie Pracownia Endoskopii jest wyposażonym w nowoczesny sprzęt endoskopowy prężnym ośrodkiem endoskopii diagnostycznej i zabiegowej przewodu pokarmowego.
W klimatyzowanych gabinetach endoskopowych wykonujemy badania diagnostyczne i zabiegowe w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Procedury endoskopowe są przeprowadzane w trybie ambulatoryjnym, oraz dla pacjentów przebywających na Oddziałach tutejszego Szpitala. 


Badania ambulatoryjne odbywają się w ramach kontraktu z NFZ, a także jako badania komercyjne - płatne indywidualnie przez pacjenta (w tym badania przy współpracy z anestezjologiem w ramach pobytu na Oddziale Jednodniowym).

Pacjenci zapisujący się na badania ambulatoryjne w ramach kontraktu z NFZ zobowiązani są zgodnie z wymogami Funduszu Zdrowia do dostarczenia w ciągu 2 tygodni (od dnia zapisu) oryginału skierowania na badanie (pod rygorem skreślenia z listy pacjentów oczkujących na badania).

Nowoczesne, w pełni zautomatyzowane myjnie endoskopowe gwarantują bezpieczeństwo pacjenta przed przeniesieniem infekcji. Każdorazowy proces mycia i dezynfekcji aparatu endoskopowego jest potwierdzony wydrukiem generowanym automatycznie po zakończeniu procesu mycia endoskopów.


W zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy następujące procedury endoskopowe:

 • gastroskopia diagnostyczna,
 • gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu urazowego (diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori),
 • gastroskopia diagnostyczna z biopsją,
 • gastroskopia z zabiegiem polipektomii,
 • gastroskopia z zabiegiem mukozektomii,
 • gastroskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu malformacji naczyniowych (bimer argonowy),
 • profilaktyczne zamykanie żylaków przełyku,
 • tamowanie krwawień z żylaków przełyku, wrzodów żołądka czy dwunastnicy,
 • protezowanie zwężeń nowotworowych w przełyku,
 • usunięcie ciała obcego z górnego odcinka przewodu pokarmowego, 
 • balonowe poszerzanie zwężeń przełyku z implantacją protezy do światła przewodu,
 • endoskopowy drenaż torbieli trzustki,
 • ECPW – endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografię,
 • ECPW z zabiegiem sfinkterotomii i protezowaniem dróg żółciowych,
 • endoskopowe zakładanie stomii odżywczych - PEG.
   

W zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy następujące procedury endoskopowe:

 • kolonoskopia diagnostyczna,
 • kolonoskopia diagnostyczna z biopsją,
 • kolonoskopia z zabiegiem polipektomii
 • kolonoskopia z zabiegiem mukozektomii
 • kolonoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych (bimer argonowy).
   

Pobrany podczas zabiegów endoskopowych materiał tkankowy poddajemy dalszej ocenie w kooperacji z pracownią histopatologii INFO-PAT (link do info-pat: http://www.info-pat.poznan.pl/diag.htm), której wieloletnie doświadczenie w tym zakresie jest gwarancją prawidłowość uzyskiwanych wyników histopatologicznych.


Badania endoskopowe wykonujemy na podstawie świadomej zgody pacjentów na:

Do kolonoskopii pacjenci przygotowują się zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Istnieje możliwość wykonania badań w trybie pełnopłatnym - cennik.

 

Wpłaty z tytułu pełnopłatnych świadczeń zdrowotnych prosimy wpłacać na konto Szpitala w Puszczykowie podane poniżej:
 
CITI HANDLOWY  85 1030 1247 0000 0000 8977 9006