Oddział Opieki Paliatywno - Hospicyjnej

ODDZIAŁ  OPIEKI PALIATYWNO - HOSPICYJNEJ
 

Na Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej przyjmujemy  chorych w zaawansowanym stadium chorób określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Są to następujące schorzenia:

 

B20-B24 Choroby wywołane przez wirus HIV
 
C00-D48 Nowotwory
 
G09 Zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi
 
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 
G 35 Stwardnienie rozsiane
 
I42- I43 Kardiomiopatie- w okresie schyłkowym
 
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 
L89 Owrzodzenie odleżynowe
 

Naszym celem jest złagodzenie objawów postępującej, niepoddającej się leczeniu przyczynowemu, przewlekłej, postępującej choroby, o niekorzystnym rokowaniu. W tym również w zaawansowanej chorobie nowotworowej

Leczenie obejmuje wszechstronne działania naszego zespołu mające na celu zaspakajanie potrzeb: somatycznych (uśmierzanie bólu, duszności i innych objawów), psychicznych, socjalnych i duchowych pacjentów oraz wsparcie ich rodzin.

Dokonujemy tego przy pomocy wykwalifikowanego zespołu interdyscyplinarnego złożonego z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, dietetyczki, wolontariuszy i kapelana.

 

 
 
Koordynator:  Agnieszka Oręziak
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista geriatrii z uprawnieniami w zakresie medycyny paliatywnej
 
Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Nawrocka
  
 
 

TELEFONY KONTAKTOWE

  • SEKRETARIAT/FAX: 61/89-84-171 
  • ODDZIAŁOWA: 61/ 89-84-173
  • DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: 61/89-84-174
  • POKÓJ LEKARZY: 61/89-84-172
  • ORDYNATOR: 61/89-84-170

E-MAIL: paliatyw@szpitalwpuszczykowie.com.pl

Zapisy do przyjęć odbywają się zgodnie z procedurą planowanego przyjęcia pacjenta na oddział (więcej poniżej / pliki do pobrania).