Oddział Rehabilitacyjny

 

 

 

 

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY
(znajduje się na I piętrze)


Kierownik Oddziału: Agata Epsztajn- Brodziak 
lekarz rehabilitacji medycznej więcej »
 
 
 
 
Pielęgniarz Oddziałowy: Grzegorz Odważny
pielęgniarz dyplomowany, mgr Zarządzania w służbie zdrowia 

TELEFONY KONTAKTOWE

  • DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: 61/89-84-106
  • POKÓJ LEKARZY: 61/89-84-105
  • PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY: 61/ 89-84-110 
  • ORDYNATOR: 61/89-84-108
  • SEKRETARIAT: 61/89-84-157 

 

E-MAIL: rehabilitacja@szpitalwpuszczykowie.com.pl

 

Oddział Rehabilitacji świadczy usługi stacjonarne wobec pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgnacyjnego. 

Świadczenia rehabilitacyjne kierowane są w szczególności do osób po: 

  • urazach, w tym po urazach komunikacyjnych wielonarządowych; 
  • zabiegach operacyjnych, w tym przy chorobach ortopedycznych (po amputacjach, endoprotezoplastykach, skomplikowanych złamaniach leczonych operacyjnie); 
  • zaostrzeniach chorób przewlekłych (które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjno- profilaktycznych i diagnostycznych); 

 

Lekarz Oddziału Rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji pacjenta na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej oraz po ocenie aktualnego stanu zdrowia. 
 

Zapisy do przyjęć odbywają się zgodnie z procedurą planowanego przyjęcia pacjenta na oddział (więcej poniżej / pliki do pobrania).

Istnieje możliwość uzyskania świadczeń w trybie pełnopłatnym
(więcej informacji:  61/ 89-84-105, cennik).