Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

 

 

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
(znajduje się na I piętrze)

 

Koordynator Oddziału  Agata Epsztajn-Brodziak

TELEFONY KONTAKTOWE

 • DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: 61/89-84-106
 • PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY 61/89-84-110
 • POKÓJ LEKARZY: 61/89-84-105
 • ORDYNATOR: 61/89-84-108
 • SEKRETARIAT: 61/89-84-157 

 

Na Oddział przyjmowani są pacjenci na podstawie skierowań z oddziałów:

 • kardiologicznych, 
 • kardiochirurgicznych, 
 • wewnętrznych. 


Przyjmowani są również pacjenci kierowani przez lekarzy z poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej.

Na oddział kwalifikowani są pacjenci po:

 • operacjach ostrych zespołów wieńcowych,
 • operacjach kardiologicznych,
 • by-passach,
 • wszczepieniu zastawki serca,
 • zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych.

Oddział przyjmuje pacjentów w ramach kontraktu z NFZ.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc może występować sytuacja, kiedy ilość wniosków nadsyłanych przez szpitale i kliniki będzie większa niż aktualna ilość miejsc w naszym Oddziale. 
W takich przypadkach proszę liczyć się z zastosowaniem przez nas odmowy przyjęcia mimo spełnienia kryteriów w sensie rozpoznania i czasu od zdarzenia do zakwalifikowania wniosku.

Prosimy o kontakt ze strony lekarza prowadzącego.
Pacjenci zgłaszający się na oddział proszeni są o zabranie aktualnego badania EKG.

Zapisy do przyjęć odbywają się zgodnie z procedurą planowanego przyjęcia pacjenta na oddział (więcej poniżej / pliki do pobrania).

Istnieje możliwość uzyskania świadczeń w trybie pełnopłatnym (więcej informacji:  61/ 89-84-105, cennik).