Oddział Neurochirurgii

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII
(znajduje się na IX piętrze)  

 

 
 
Koordynator: Piotr Borowski
 
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Anna Martyniak-Korzeniowska
 

 

TELEFONY KONTAKTOWE

 • DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: 61/89-84-194
 • POKÓJ LEKARZY: 61/89-84-192
 • KOORDYNATOR: 61/89-84-196
 • SEKRETARIAT: 61/89-84-190

 

E-MAIL: neurochirurgia@szpitalwpuszczykowie.com.pl

 

Oddział Neurochirurgii dysponuje 20 łóżkami z salami 1 i 2-osobowymi, w tym salą do monitorowania pacjentów w opiece okołooperacyjnej. Wyszkolony i doświadczony zespół lekarski wykonuje procedury neurochirurgiczne zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie neurochirurgii. Posiadamy najnowszy model mikroskopu operacyjnego oraz pełen zestaw narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonywania procedur mikrochirurgicznych. Doświadczony i kompetentny zespół pielęgniarski dba o udzielanie fachowej pomocy i miłą atmosferę podczas pobytu pacjenta.

Na Oddziale Neurochirurgii Szpitala w Puszczykowie przeprowadzamy pełen zakres operacji nowotworów ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego.

Operacje guzów mózgu przeprowadzane są metodą Keyhole Surgery (dziurki od klucza),  polegającej na maksymalnym zaoszczędzeniu zdrowych struktur nerwowych i całkowitej resekcji guza mózgu z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych.

Operacje guzów mózgu zlokalizowanych w okolicy zagrażającej uszkodzeniem mowy, funkcji ręki lub zaburzeniami chodzenia (niedowładami) przeprowadzane są  z mapowaniem kory mózgowej. Mapowanie kory mózgowej polega na wybudzeniu pacjenta podczas operacji i oznaczeniu ważnych części mózgu, odpowiedzialnych za funkcje mowy i ruchu. Operacje takie przeprowadza wykwalifikowany  zespół, w skład którego wchodzą: neurochirurdzy, anestezjolog, neurofizjolog oraz neuropsycholog kliniczny.

Operacje rozległych niskozłośliwych guzów mózgu, czyli takich, które w chwili rozpoznania  obejmują duży obszar mózgu, przeprowadzamy według koncepcji profesora Hugues Duffau, polegającej  także na wykorzystaniu mapowania mózgu i możliwie maksymalnej  resekcji guza.  Daje to szansę naszym pacjentom na wydłużenie życia z jednoczesnym  zachowaniem wszystkich czynności umożliwiających pełne i sprawne funkcjonowanie.

Przeprowadzamy również operacje guzów śródrdzeniowych z neuromonitoringiem funkcji czuciowo-ruchowych, guzów kręgosłupa z pełną stabilizacją 360 stopni oraz tak zwane cementowanie zniszczonych nowotworowo części kostnych kręgosłupa.

Koordynator pakietu onkologicznego

 

Wykonywane zabiegi operacyjne:

 • Chirurgia mózgu i głowy,
 • Mikrochirurgiczne operacje guzów mózgu metodą Key Whole Surgery (dziurki od klucza),
 • Operacje wodogłowia normotensyjnego u dorosłych,
 • Leczenie wodogłowia ostrego o różnej etiologii,
 • Operacje urazów czaszkowo – mózgowych,
 • Uzupełnienie ubytku kości czaszki,
 • Odbarczenie szczytowo - potyliczne w zespole Dandy-Walkera i Arnold Chiariego,
 • Chirurgia kręgosłupa i nerwów obwodowych,
 • Operacje guzów nowotworowych kanału kręgowego i kręgosłupa,
 • Operacja dyskopatii lędźwiowej - mikrodiscektomia (metoda minimalnie inwazyjna),
 • Operacje dyskopatii szyjnej z dostępu przedniego,
 • Operacje złamań odcinka szyjnego kręgosłupa,
 • Stabilizacja potyliczno – szyjna,
 • Odbarczenie wąskiego kanału kręgowego,
 • Odbarczenie wąskiego kanału kręgowego ze stabilizają przeznasadową (z/lub bez implantu międzytrzonowego PLIF, TLIF),
 • Operacje kręgozmyku,
 • Odbarczenie kanału kręgowego z użyciem dystraktora międzykolczystego,
 • Zaopatrzenie złamań kręgosłupa i niestabilności za pomocą stabilizacji przeznasadowej,
 • Wertebroplastyka trzonów kręgów,
 • Odbarczenie zespołu cieśni nadgarstka,
 • Leczenie bólu- implantacja stymulatora rdzenia kręgowego.
   

Zapisy do przyjęć odbywają się zgodnie z procedurą planowanego przyjęcia pacjenta na oddział (więcej poniżej / pliki do pobrania).

 

Istnieje możliwość uzyskania świadczeń w trybie pełnopłatnym
(więcej informacji: Kierownik Świadczeń Pełnopłatnychcennik).