Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM WSZCZEPIANIA ROZRUSZNIKÓW SERCA I INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO (Z PRACOWNIĄ EKG)

Pododdział Chorób Wewnętrznych


Ordynator - dr n. med. Zygmunt Górny 
specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych 
 
Pielęgniarka Oddziałowa: Monika Solińska
 
 

Na oddziale leczeni są pacjenci ze schorzeniami: układu krążenia, nadciśnieniem, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, nerek, tkanki łącznej, krwi oraz chorzy na cukrzycę. W Oddziale znajduje się sala intensywnego nadzoru kardiologicznego. Oddział oferuje podstawową diagnostykę kardiologiczną, wykonuje: testy wysiłkowe na cykloergometrze oraz bieżni, badania echokardiograficzne, całodobowe monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego przy użyciu aparatów typu Holter.  

 

TELEFONY KONTAKTOWE

 • DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: 61/89-84-274
 • PODODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - POKÓJ LEKARZY: 61/89-84-272
 • PODODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - SEKRETARIAT: 61/89-84-270

E-MAIL: interna@szpitalwpuszczykowie.com.pl

 

 

Oddział Kardiologiczny

Koordynator - dr n. med. Andrzej Łukaszyk

Oddział Kardiologii -

Pielęgniarka oddziałowa Dorota Kaszuba, magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego oraz zarządzania w ochronie zdrowia

Oddział Chorób Wewnętrznych -

Pielęgniarka oddziałowa Monika Solińska, magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

W ramach oddziału wykonywane są następujące procedury medyczne:

 • interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawałów serca - STEMI/ NSTEMI, dusznicy niestabilnej),
 • koronarografie selektywne z cyfrową analizą obrazu oraz diagnostyką – IVUS,
 • zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów metalowych i uwalniających leki (DES),
 • implantacje stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i układów do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT).

Zapisy do przyjęć odbywają się zgodnie z procedurą planowanego przyjęcia pacjenta na oddział (więcej poniżej / pliki do pobrania).

 

TELEFONY KONTAKTOWE

 • DYŻURKA PIELĘGNIARSKA: 61/89-84-184
 • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY: 61/89-84-188
 • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY - SEKRETARIAT: 61/89-84-185
 • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY - TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ 500-601-201

E-MAIL: kardiologia@szpitalwpuszczykowie.com.pl

Zapisy do przyjęć odbywają się zgodnie z procedurą planowanego przyjęcia pacjenta na oddział (więcej poniżej / pliki do pobrania).