Oddział Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego

ODDZIAŁ DZIENNEGO POBYTU REHABILITACYJNEGO
(znajduje się na I piętrze)


Koordynator Oddziału - Tomasz Domagała

REJESTRACJA od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.00

TELEFONY KONTAKTOWE 61/ 89-84-058

E-MAIL: fizjoterapia@szpitalwpuszczykowie.com.pl

 

Na Oddział przyjmowani są pacjenci, którzy nie mogą korzystać z rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym, a nie wymagają całodobowej opieki lekarskiej.

Na Oddział Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego kierowani są pacjenci po:

  • urazach, w tym po urazach komunikacyjnych wielonarządowych;
  • zabiegach operacyjnych, w tym przy chorobach ortopedycznych (po amputacjach, endoprotezoplastykach, skomplikowanych złamaniach leczonych operacyjnie);
  • zaostrzeniach chorób przewlekłych (które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjno- profilaktycznych i diagnostycznych);

 

Pacjenci przyjmowani są na oddział na podstawie skierowania lekarzy specjalistów z innych oddziałów szpitalnych.

Zapisy do przyjęć odbywają się zgodnie z procedurą planowanego przyjęcia pacjenta na oddział (więcej poniżej / pliki do pobrania).

Istnieje możliwość uzyskania świadczeń w trybie pełnopłatnym (więcej informacji : 61/ 89-84-058, cennik).