Apteka Szpitalna

APTEKA SZPITALNA  

 
 
 
Kierownik: Monika Bandurowska
 
 
 
Z-ca Kierownika  Waldemar Zygan
 

Telefon: 61/ 89-84-010

Zadaniem Apteki jest zaopatrywanie pacjentów przebywających w szpitalu w leki gotowe, leki recepturowe, materiały opatrunkowe oraz jednorazowy sprzęt medyczny. W aptece zatrudnionych jest 3 magistrów, 3 techników, sekretarka medyczna i pomoce. Ten zespół przygotowuje, według zleceń oddziałów: leki gotowe, leki recepturowe, płyny infuzyjne, materiały opatrunkowe oraz jednorazowy sprzęt medyczny. Cały asortyment dostarczany jest na oddziały w specjalnych pojemnikach. Pracownicy Apteki biorą udział w pracach Komitetu Terapeutycznego i Zespołu Żywieniowego. Prowadzą też działalność dydaktyczno- szkoleniową, opiekując się odbywającymi praktyki studentami Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz uczniami szkoły policealnej kształcącej techników farmacji.