Pojemnik do dobowej zbiórki moczu

Pojemnik do dobowej zbiórki moczu

Ten 2-3 litrowy zbiornik służył do zbierania moczu w ciągu doby i pozwalał zebrać materiał do bardzo przydatnego badania. Zbiórkę do badania należy rozpocząć o konkretnej godzinie i zakończyć dokładnie po upływie doby. Do laboratorium zanosi się potem jedynie niewielką ilość moczu pobraną do kolejnego naczynia.

Uwaga! Obecnie na każdym etapie badania używa się pojemników jednorazowych!

Dobową zbiórkę moczu zleca się na przykład chorym na zaburzenia metaboliczne lub choroby nerek. Badanie umożliwia także dokładne obliczenie stężenie danego związku chemicznego zawartego w moczu, na przykład kortyzolu, białka, czy białych krwinek. Pozwala ocenić stan zdrowia człowieka.