Magdalena Nestorowicz

Magdalena Nestorowicz

Jest magistrem analityki medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, posiada specjalizację IIgo stopnia z diagnostyki laboratoryjnej. Współtworzyła Pracownię Badań Przesiewowych Chorób Wrodzonych u Noworodków, posiada spore doświadczenie i wiedzę za zakresu branży farmaceutycznej.

Przedmiot jej zainteresowań zawodowych stanowią : endokrynologia, nowoczesne techniki pomiarowe, faza przed analityczna.

Przynależność do towarzystw medycznych

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL)
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)
(Międzynarodowa Federacja Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej)