Joanna Rosa

Absolwentka Finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w księgowości. W latach 2008-2014 pełniła funkcje kierownika działu księgowości w jednej z międzynarodowych firm doradczych.

Od 2008 roku posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.