Dodatkowe informacje dla pacjentów

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POBYTU PACJENTA W ODDZIALE SZPITALNYM

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia podczas pobytu w oddziale szpitalnym Pacjent nie może korzystać w innym zakładzie opieki zdrowotnej z porad lekarza rodzinnego i porad lekarza specjalisty. Nie można więc w tym czasie pobierać recept, zleceń na środki ortopedyczne i pieluchomajtki ani korzystać z konsultacji.